नेपालगंज मेडिकल कलेज लाई पीपीइ सयोग
2020-03-28 / 2020-03-28     10:00:00am - 10:20:00am    
Location : कोहलपुर Organized By : JCI Kohalpur


नेपालगंज मेडिकल कलेज कोहलपुर लाई पिपिइ सयोग !

कोरना भाईरस (कोभीड -19) को उपचारमा स्म्लंग चिक्त्स्कहरुलाई पर्सनल सुरछ्या सामग्री अभाब भेइरहेको कुरा बुजेर उपचारमा सम्लंग चिकित्सक हरु लाई सहजिकरण र थप आत्मबल प्रधान गर्नी हेतु ले कोहलपुर जेसीजले पीपीइ नेपालगंज मेडिकल कलेज का चिकितस्क हरु लाई पीपीइ सेट सयोग गरेको छ !

JCI Events Archive