राहत बितरण
2020-06-30 / 2020-06-30     02:00:00am - 03:00:00am    
Location : Mechinagar-6, Pyarivitta Organized By : JCI Mechinagar Lady


कार्यक्रम - राहत बितरण 

मिति - 30/06/2020

अध्यक्ष - जेसि तुलसा दङ्गाल

सम्योजक- जेसि गिता ओझा 

राहत-  खाधान्न तथा लत्ताकपडा 

उदेश्य - खाधान्न , लत्ताकपडा  तथा अन्य् धेरै  समस्या मा परेकी अति बिपन्न परिवार कि २ महिने सुत्केरी लाई राहत प्रदान ।

JCI Events Archive