4 Pillars of Development (Connecting the JCI Global World) training
2020-06-13 /    
Location : Online Zoom App Organized By : JCI Duhabi


स्पिकर ः JCI SEN. Ashok Shankar (Preident of JCI Nepal)

              JCI SEN. Ken Lee Kie Zhang (President of Malaysia)

             JCI SEN. Justin Wutzke (President, USA)

             JCI SEN. Aline Chirinia (Preident of Lebanon)

              JCI SEN. Ronan Neacy (Preident of Ireland)


विशेष ः नेपाल जेसीजको ४ वटै क्षेत्रका २० वटा
शाखाहरूको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । उक्त उक्त कार्यक्रममा दुहवी जेसीजको पनि सहभागिता रहेको थियो ।JCI Events Archive