Distribution of pure water and sanitizer
2020-04-27 / 2020-04-27     02:00:00am - 02:50:00pm    
Location : Entrance of Damak from morang Organized By : JCI Damak


दमक जेसीज द्वारा झापा प्रवेश गर्ने यात्रुहरुलाई ताराबारी डिपुमा शुद्ध प्युउने पानी तथा हात धुने सामाग्री को बेवस्था गरेको थियो। बिभिन्न स्थान बाट दमक प्रवेश गर्ने यात्रुहरु को सुरक्षा को निम्ति गरियेको थियो। दमक जेसीज को एक टोली बैशाख १५ गते त्येस स्थान मा गयेर केम्प राखेको थियो।

JCI Events Archive