प्रथम साधारण सभा
2020-06-20 / 2020-06-20     08:00:00am - 11:00:00am    
Location : Itahari - ZOOM CLOUD MEETINGS APP Organized By : JCI Itahari


ZOOM CLOUD MEETINGS APP मार्फत  प्रथम पटक इटहरी जेसिज को प्रथम साधारण सभा ७२ जना सदस्यहरुको अनलाइन माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा सहभागीतामा  साधारणसभा सम्मपन्न गरियो |

JCI Events Archive