social service
2019-07-20 / 2019-07-20     09:00:00pm - 03:00:00pm    
Location : Sankhu Organized By : JCI Sankhu


रक्तदान जीवन दान हालै अााएको बाडि पहिरो मा परि घाइते हुनु भयका नेपाली दाजु भाा तथाा दिदी बहिनिका लागि सांखु जेसज द्वाराा रक्त दान को अायोजना गरि ११३ पिन्ट रगत भक्तपुर रेडक्रस लाई प्रदान गरियको छ।

JCI Events Archive