social service
2019-07-28 / 2019-07-28     07:00:00pm - 10:00:00pm    
Location : Sankhu Organized By : JCI Sankhu


बातावरण हाम्रो जिबनमा अपिरिहार्य रहेकोले बाताबरण जोगाउन का लागि बृक्षारोपण  कार्यक्रम गरियको छ।कार्यक्रममा ८० जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।सांखु जेसिज को जेसिज सप्ताहा अन्तरगत चाेैथो कार्यक्रम हो।।

JCI Events Archive