Felowship
2019-08-03 / 2019-08-03     04:00:00pm - 06:00:00pm    
Location : Sankhu Organized By : JCI Sankhu


स्वस्थ रहना का लागि जेसिज सदस्य हरु का बन्धुत्व भाबना कायम राख्न का लागि गरियको मैत्रीपूर्ण फुुुुटसल खेेल मा सांखु जेसिज का पुर्ब अध्ययक्ष हरु सहित 50 जना को सहभागी रहेको थियोो।।

JCI Events Archive