Tulsipur Nagar First Joint Board Meeting
2020-01-18 / 2020-01-18     08:00:00am - 10:00:00am    
Location : Tulsipur-5, Dang Organized By : JCI Tulshipurnagar


तुलसीपुरनगर जेसिज वर्ष २०२० को पहिलो कार्यसमिति बैठक तुलसीपुर नगर जेसीज वर्ष २०२० का अध्यक्ष जेसी मोहन सुनारको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ ।
प्राजेक्ट : प्रथम कार्यसमिति बैठक
स्थानः तुलसीपुरनगर जेसीज सचिवालय

अनुमोदित छलफलका विषयहरुः
१) संयुक्त कार्यसमिति बैठक माइन्यूट अनुमोदन सम्बन्धमा ।
२) कार्यक्रम अनुमोदन सम्बन्धमा ।
३) कार्ययोजना २०२० सम्बन्धमा ।
४) कार्यविभाजन VP, EVP सम्बन्धमा ।
५) खाता सञ्चालन सम्बन्धमा ।
६) सदस्यता नविकरण तथा सदस्यता अभिबृद्धि सम्बन्धमा ।
७) कार्यक्रम संयोजक सम्बन्धमा ।
८) साधारण सभाको मिति तय सम्बन्धमा ।

JCI Events Archive