Second Board Meeting
2020-01-30 / 2020-01-30     05:00:00pm - 06:30:00pm    
Location : JCI Tribhuwannagar Secretariat Organized By : JCI Tribhuwannagar


मिति २०७६ माघ १६ गते त्रिभुवननगर जेसीज बर्ष २०२० का अध्यक्ष जेसी माधव प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा त्रिभुवननगर जेसीजको सचिवालयमा बसेको दोस्रो कार्यसमिति बैठक निम्न बमोजिम निर्णय गरी सम्पन्न गरियो ।
अनुमोदित छलफलका विषयहरु 
(१) प्रथम कार्यसमिति बैठकको माइन्यूट अनुमोदन सम्बन्धमा ।
(२) प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।
(३) सपथ ग्रहण सम्बन्धमा ।
(४) क्वीज कन्टेस्ट सम्बन्धमा ।
(५)   लागु औषध दुव्र्येसन विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम समबन्धमा ।


जेसी मिनराज भाट
महासचिव–२०२०
जेसीआई त्रिभुवननगर

JCI Events Archive