खाद्ययन् बितरण
2020-02-08 / 2020-02-08     01:30:00am - 02:30:00am    
Location : लोक नगर गन्दर्व बस्ति वडा न 11 Organized By : JCI Kohalpur


                खाद्ययन् बितरण कार्यक्रम 


मिति 2076/10/2  

कार्यक्रम =खाध्यन् वितरण 

प्रमुख अतिथि = कोहलपुर नगरपालिका नगर प्रमुख यल.बि रावत
क्षेत्र =समुदाय (विश्व दिगो विकास यजेन्डा 2 (Zero Hunger)
कार्यक्रम संयोजक =जेसी किरण भुसाल
स्थान =लोक नगर गंन्धव बस्ति वडा न 11

उपस्थिति :63

लाभन्बित :10 घर 

JCI Events Archive