नोवेल कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनचेतना
2076-11-13 /    
Location : दुहवी बजार Organized By : JCI Duhabi


दुहवीमा नेवेल कोरोना भाइरस सम्बन्धी प्रचार गरीयो । विभिन्न बसहरु, दुहवीका व्यापारी तथा सर्वसाधारण जनसमुदायहरुलाई नोवेल कोरोना भाईरसको बारेमा जनचेतना कार्यक्रम गरीयो ।

JCI Events Archive