Third Board Meeting
2020-02-15 / 2020-02-15     11:00:00am - 02:00:00pm    
Location : JCI Tribhuwannagar Secretariat Organized By : JCI Tribhuwannagar


तेस्रो कार्यसमिति बैठक

मिति २०७६ फागुन ३ गते त्रिभुवननगर जेसीज बर्ष २०२० का अध्यक्ष जेसी माधव प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा त्रिभुवननगर जेसीजको सचिवालयमा बसेको तेस्रो कार्यसमिति बैठक निम्न बमोजिम निर्णय गरी सम्पन्न गरियो ।

अनुमोदित छलफलका विषयहरु :

(१)   दोस्रो कार्यसमिति बैठकको माइन्यूट अनुमोदन सम्बन्धमा ।
(२)   प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।
(३)  Read to Lead विद्यालय छनौट समिति सम्बन्धमा ।
(४)   सदस्यता बृद्धि सम्बन्धमा ।
(५)    तालिम सम्बन्धमा ।
(६)   सहयोग सम्बन्धमा ।
(७)   क्यालेन्डर प्रकाशन सम्बन्धमा ।

जेसी मिनराज भाट
महासचिव–२०२०
जेसीआई त्रिभुवननगर

JCI Events Archive