कोरानो भाइरस सम्बन्धि सचेतनासहित नाकामा स्वयमसेवक
2020-03-14 / 2020-03-16     10:00:00am - 04:00:00pm    
Location : Mechinagar Jhapa Organized By : JCI Bahundanghiकार्यक्रम – कोरानो भाइरस सम्बन्धि सचेतनासहित नाकामा स्वयमसेवक
आयोजक –मेचीनगर नगरपालिका
कोरोना भाइरसको आशंका भएका र भारतबाट आउने व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य परिश्रणका लागि नाका स्वयमसेवकको रुपमा रहेर काम गरिएको हो ।
३ दिनसम्म निरन्तर ७ जनाको दरले स्वयमसेवक

JCI Events Archive