Corona Virus (COVID-19) Awareness Program
2020-03-14 / 2020-03-15    
Location : Lalitpur Organized By : JCI Champapur


चम्पापुर जेसिज को आयोजनामा हाल बिश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको नोभेल कोरोना सचेतना तथा साबुन , स्यानिटाईजर वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो

JCI Events Archive