Tulsipur Nagar Blood Donation
2020-04-13 / 2020-04-13     11:00:00am - 06:00:00pm    
Location : Tulsipur-6, Dang Organized By : JCI Tulshipurnagar


Baisakh 1 2077

तुल्सिपुरनगर जेसिजले रगतको अभावको सूचना प्राप्त भय सङ्है तुल्सिपुरनगर जेसिजका युबाहरुले कालिका रक्तदान केन्द्रमा गइ विभिन्न समुहको रगत प्रदान गर्नुभयको छ।

JCI Events Archive