दोस्रो साधारणसभा
2020-03-14 / 2020-03-14     07:30:00am - 11:00:00am    
Location : JCI Tribhuwanangar secretariat Organized By : JCI Tribhuwannagar


दोस्रो साधारणसभा

मिति २०७६ चैत्र १ गते त्रिभुवननगर जेसीज बर्ष २०२० का अध्यक्ष जेसी माधव प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा त्रिभुवननगर जेसीजको सचिवालयमा बसेको दोस्रो साधारणसभा निम्न बमोजिम निर्णय गरी सम्पन्न गरियो ।
अनुमोदित छलफलका विषयहरु ः
(१) प्रथम साधारणसभाको माइन्यूट अनुमोदन सम्बन्धमा ।
(२) प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।
(३) Read to Lead  विद्यालय छनौट समिति सम्बन्धमा ।
(४) सदस्यता बृद्धि सम्बन्धमा ।
(५) सपथ ग्रहण सम्बन्धमा ।
(६) बैंक खाता बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।
(७)  Active Citizen Framework तालिम अनुमोदन सम्बन्धमा ।
(८) नील सागर अश्राममा सहयोग अनुमोदन सम्बन्धमा ।
(९) क्यालेन्डर प्रकाशन सम्बन्धमा ।
(१०) नोवेल कोरना (Covid-19) सम्बन्धी सचेतना एवं बृहत छलफल कार्यक्रम अनुमोदन सम्बन्धमा ।
(११) नोवेल कोरना (Covid-19) सचेतना सम्बन्धी व्यानर वितरण कार्यक्रम अनुमोदन सम्बन्धमा ।
(१२) जेसीज अफ द मन्थ सम्बन्धमा ।
(१३)   विविध ।

JCI Events Archive