चौथो कार्यसमिति बैठक (Online Meeting)
2020-04-03 / 2020-04-03     06:00:00am - 07:00:00am    
Location : Zoom Cloud Organized By : JCI Tribhuwannagar


चौथो कार्यसमिति बैठक

मिति २०७६ चैत्र २१ गते त्रिभुवननगर जेसीज बर्ष २०२० का अध्यक्ष जेसी माधव प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको चौथा कार्यसमिति बैठक (अनलाइन) निम्न बमोजिम निर्णय गरी सम्पन्न गरियो ।
अनुमोदित छलफलका विषयहरु ः
(१)   ते्रस्रो कार्यसमिति बैठकको माइन्यूट अनुमोदन सम्बन्धमा ।
(२)  रक्तदान कार्यक्रम अनुमोदन सम्बन्धमा ।
(३)   राहत वितरण सम्बन्धमा ।
(४)  जेसीज सप्ताह सम्बन्धमा ।
(५)     विविध ।

JCI Events Archive