तेस्रो साधारणसभा (Online)
2020-04-05 / 2020-04-05     10:00:00am - 11:30:00am    
Location : Zoom Cloud Organized By : JCI Tribhuwannagar


तेस्रो साधारणसभा 

मिति २०७६ चैत्र 23 गते त्रिभुवननगर जेसीज बर्ष २०२० का अध्यक्ष जेसी माधव प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको तेस्रो साधारणसभा (अनलाइन) निम्न बमोजिम निर्णय गरी सम्पन्न गरियो ।
अनुमोदित छलफलका विषयहरु ः
(१)   दोस्रो साधारणसभाको माइन्यूट अनुमोदन सम्बन्धमा ।
(२)   रक्तदान कार्यक्रम अनुमोदन सम्बन्धमा ।
(३)   राहत वितरण सम्बन्धमा ।
(४)   जेसीज सप्ताह सम्बन्धमा ।
(५)    विविध ।

JCI Events Archive