कोरोना भाइरस विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम
2020-03-05 / 2020-03-08     02:00:00am - 05:00:00am    
Location : मेचिनगर क्षेत्र Organized By : JCI Mechinagar Lady


कार्यक्रम -कोरोना भाइरस बिरुद्ध सचेतना कार्यक्रम

मिति- 05/03/2020

स्थान- मेचिनगर क्षेत्र 

अध्यक्ष - जेसि तुलशा दङ्गाल

सम्योजक- जेसि गिता ओझा 

उदेश्य - बिस्वभर तिब्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट आफ्नो समुदायलाई सचेत गर्न तथा बचाउन ।

JCI Events Archive