जेसिज गाउँमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी तथा हात धुने बाल्टी तथा साबुन को ब्यबस्था
2020-03-20 / 2020-03-20     02:00:00am - 05:00:00am    
Location : Mechinagar-9, jhapa Organized By : JCI Mechinagar Lady


कार्यक्रम -जेसिज गाउँमा सचेतना तथा बाल्टी र साबुन पानी को ब्यबस्था।

स्थान - मेचिनगर-9

मिति - 20/03/2020

अध्यक्ष - जेसि तुलशा दङाल

सम्योजक - जेसि गिता ओझा 

उदेश्य - जेसिज गाउँका मानिसहरु लाई कोरोना भाइरस बिरुद्द सचेत गराउने ।

JCI Events Archive