प्रथम बोर्ड वैठक
2020-02-07 / 2020-02-07    
Location : जेसिज सचिवालय , बि.पी.चोक इटहरी Organized By : JCI Itahari


इटहरी जेसिजको प्रथम बोर्ड वैठक ६१ जना सदस्यहरुको उल्लेख्य उपस्थितिमा बोर्ड बैठक सम्पन्न गरियो |

JCI Events Archive