दोस्रो बोर्ड बैठक
2020-04-18 / 2020-04-18     12:05:00pm - 02:30:00pm    
Location : Itahari - ZOOM CLOUD MEETINGS APP Organized By : JCI Itahari


इटहरी जेसिज को दोस्रो संचालक समितिको बैठक इटहरी जेसिजको अध्यक्ष जेसी माधव भट्टराई ज्यूको अध्यक्ष्यतामा प्रथम पटक online मध्यमवाट समापन गरियो | ZOOM CLOUD MEETING APP मार्फत बैठक संचालन गरिएको हो |   

JCI Events Archive