“Awareness about Covid-19”
2020-03-23 /    
Location : Various place of Biratnagar & Border Organized By : JCI Biratnagar


विराटनगर जेसीजको अगुवाईमा र विराटनगर जुनियर जेसीजको सहकार्यमा विराटनगरको ६० भन्दा वढी सार्वजनिक स्थल,पेट्रोल पम्प, मुख्य चोकहरुमा स्थान सचेतना पोष्टर लगाईएको छ।
सो पोष्टरमा कोरोना सम्बन्धी सचेतना साथै कोरोना लागेमा सम्पर्क गर्ने नं र “LOCK DOWN” समय सम्म घरमै वस्न आव्हान गरिएको छ।

भवदिय,
जेसी अभिनास थापा
महासचिव-२०२०
विराटनगर जेसीज तथा
विराटनगर जुनियर जेसीज परिवार

JCI Events Archive