“Juice & Safety goods Distribution to Police Officers”
Upcomming Event    
Location : Various Palace of Biratnagar Organized By : JCI Biratnagar


दोश्रो चरण
———
विराटनगरमा सुरक्षा प्रदान गरीरहेका करिव १०० जना प्रहरी तथा सुरक्षा कर्मी लगायतलाई पंजा लगाउन अनुरोध गर्दै जुस, विस्कुट तथा हातको पंजा वितरण गरिएको थियो।

JCI Events Archive