लमही जेसीज को संयुक्त बैठक

2020-02-06

                                                                                                २२ जनवरी,२०२०

                लमही जेसीज बर्ष २०१९ र वर्ष २०२० का संयुक्त बैठक लमही जेसीज बर्ष २०२० की अध्यक्ष जेसी सपना पाण्डे अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ ।

प्राजेक्ट स् संयुक्त बोर्ड बैठक
स्थान ः लमही जेसीज सचिवालय

अनुमोदित छलफलका विषयहरु
१) शुभकामना आदान प्रदान
२) ज्ञावल, माइन्युट र विधान हस्तान्तरण
३) लोम अफिसर ट्रेनिङ सम्बन्धमा ।

JCI News Archive