देवचुली जेसीज सप्ताह २०७५

2018-12-05

देवचुली जेसीज सप्ताह २०७५
  १. पहिलो दिन
  कार्यक्रमः   योग शिबिर
  प्रशिक्षकः   गणेश गुरु(पतञ्जली), हिरालाल कडेल, बन्धु गुरु(ओम शान्ति), डा. बिनोद(प्राकृतिक चिकित्सालय)
  मितिः   २०७५-०८-०७ गते देखि १३ गते सम्म
  समयः   प्रत्येक दिन बिहान ५ बजे देखि ७ बजे सम्म
  स्थानः   बिश्व ज्योती माबि प्रगतिनगर
  संयोजकः   जेसी बसन्त पोखरेल
  २. दोस्रो दिन
  कार्यक्रमः ट्राफिक शिक्षा कार्यक्रम
  मितिः २०७५-०८-०८ गते      
  समयः बिहान ८ बजे
  स्थानः साहारा प्यार्टि प्यालेस, दलदले
  संयोजकः जेसी हरि प्र. पोखरेल
  ३ तेस्रो दिन
  कार्यक्रमः   सरसफाई तथा सम्मान कार्यक्रम
  (सरसफाईः नारायणी नदि दिव्यधाम र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र सम्मानः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका सरसफाई गर्ने कर्मचारी)
  मितिः २०७५-०८-०९ गते  
  समयः बिहान ८ बजे
  स्थानः देवचुली-०१, नारायणी नदि दिव्यधाम
  संयोजकः जेसी ढुन्डीराज के.सि.
  ४. चौथो दिन
  कार्यक्रमः भाषण कला कार्यक्रम
  मितिः २०७५-०८-१० देखि १३ गते सम्म  
  समयः बिहान ८ बजे
  स्थानः १०३.८ ह्याप्पी एफ.एम., देवचुली-१३,दलदले
  संयोजकः जेसी बसन्त पोखरेल
  ५. चौथो दिन
  कार्यक्रमः शैक्षिक सामाग्री तथा न्यानो कपडा बितरण कार्यक्रम
  मितिः २०७५-०८-११ गते   
  स्थान: समयः बिहान १० बजे पशुपति सा.आ.मा.वि. देवचुली-१५, बिहान ११ बजे नव जागरण प्रा.बि देवचुली-०१
  संयोजकः जेसी जेसी निलकण्ठ पोखरेल
  ६. छैठौ दिन
  कार्यक्रमः भाषण कला कार्यक्रम, योग शिबिर
  मितिः २०७५-०८-१३ गते
  समयः बिहान १० बजे,बिहान ५ बजे
  स्थानः १०३.८ ह्याप्पी एफ.एम. दलदले, बिश्व ज्योती मा.बि., प्रगतिनगर
  संयोजकः जेसी बसन्त पोखरेल
  ७. सातौ दिन
  कार्यक्रमः अन्तरक्रिया कार्यक्रम,समापन
  मितिः २०७५-०८-१३ गते
  समयः बिहान १० बजे
  स्थानः साहारा पार्टि प्यालेस दलदले
  संयोजकः जेसी बसन्त पोखरेल

JCI News Archive