Tulsipur Nagar Blood Donation

2020-04-14

Baisakh 1- 2077

तुल्सिपुरनगर जेसिजले रगतको अभावको सूचना प्राप्त भय सङ्है तुल्सिपुरनगर जेसिजका युबाहरुले कालिका रक्तदान केन्द्रमा गइ विभिन्न समुहको रगत प्रदान गर्नुभयको छ।

JCI News Archive