Corana Virus awareness programme By JCI Doti

2020-04-23


विश्वव्यापी महामारी रुपमा फैलिएको COVID-19 (कोराना भाईरस) को भयावहक अवस्थामा Doti JCI ले डोटी वासी
लाई उक्त भाईरसको संक्रमण र महामारी बाट सचेत रहि आफु¸ आफ्नो परिवार¸समाज र राष्ट्रलाई वचाउनको लागि
स्थानिय रेडियो त्रिवेणी F.M. मार्फत मिति २०७६।१२।१५ गते देखि नियमित रुपमा प्रसारण गर्ने गरि जनचेतना मुलक
सन्देश प्रसारण गरेको छ।

JCI News Archive