Voice of Kanchan Season 2 छनोट चरणका कार्यक्रम सम्पन्न।

2020-11-21

नमस्कार,

जय जेसीज,
कञ्चन जेसीज बर्ष 2020 को आयोजनामा संचालन हुदै गरेको Voice of Kanchan Season 2 को छनोट कार्यक्रम मिति 2077/08/05 गते सविक गजेडी मा र मिति 2077/08/06 गते सविक रुद्रपुरमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमका विच सम्पन्न भएको छ।

JCI News Archive