pre indution and lom officers training

2022-01-31

Mechinagar लेडिजेसिजले बर्ष 2022 को दोस्रो कार्यक्रम pre indution and lom officers training  22/01/2022मा अन्लाईन एप जूम द्वारा सम्पन्न गरेको छ उक्त तालिम मेचिनगर लेडिजेसिजकी सस्थापक अध्यक्ष जेसि कविता शर्माले दिनुभएको थियो।तलिममा जम्मा 30 जना जेसि साथीहरू को सहभागीता रहेको थियो।

JCI News Archive