बुधबारे जेसिज द्वारा विभिन्न स्थानमा ट्राफिक सचेतना मुलक हुडिङ बोड लगाउने कार्य सम्पन्न ।

2022-06-22

बुधबारे जेसिज द्वारा जेसिज सप्ताह अन्तर्गत तेस्रो कार्यक्रमको रुपमा आयोजित विभिन्न ठाउँमा ट्राफिक सचेतना मुलक हुडिङ बोड लगाउने कार्य सम्पन्न ।

JCI News Archive