बुधबारे जेसिज द्वारा साइबर क्राइम र लागू औसध दुर्ब्यसन विरुद्ध सचेतना मुलक तालिम सम्पन्न ।

2022-06-22

बुधबारे जेसिज द्वारा साइबर क्राइम र लागू औसध दुर्ब्यसन विरुद्ध सचेतना मुलक तालिम सम्पन्न ।बुधबारे जेसिज ले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम मा 50 बढी ले बुद्धसान्ती क्षेत्र भित्रका विभिन्न माध्यमिक बिद्यालय का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाइ तालिम प्रदान गरेको छ।

JCI News Archive