बुधबारे जेसिज द्वारा ब्यबसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न

2022-07-02

बुधबारे जेसिज द्वारा जेसिज  सदस्यहरु को ब्यापार ब्यबसाय प्रबर्द्धन अन्तर्गत चखेवा होटेल को उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

JCI News Archive