आठै बोर्ड बैठक सम्पन्न

2022-10-01

बाह्रदशी जेसीज ले मिति 2079/06/03 गते आठौं बोर्ड सम्पन्न गरेको छ।उक्त बोर्ड बैठकले जेसीज सप्ताह मिति 2079/06/07 देखी 2079/06/14 गते सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्‍यो तथा विविध बिषयमा छलफल गरी सप्पन्न गरियो।

JCI News Archive