लेखनाथ जेसीज वर्ष २०२३ को दोस्रो बोर्ड बैठक मिति २०७९/१०/२८ गते सम्पन्न

2023-06-08

लेखनाथ जेसीज वर्ष २०२३ को दोस्रो बोर्ड बैठक आज मिति २०७९/१०/२८ गते सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा क्यालेन्डर प्रकाशन, स्थापना दिवस समारोह आदि विषयमा छलफल तथा निणय भएको थियो।

JCI News Archive