शैक्षिक सामाग्री वितरण

2024-02-14

मिती२०८०/११/२ गते सरस्वती पूजाको दिन लालीगुरास छात्रावास आश्रममा रहेका बहिनीहरुलाई आवश्यक खाधान्न सामाग्री र शैक्षिक सामाग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।

JCI News Archive