भीरकोट जेसीज द्धारा सचेतना अभीयान

2021-05-08

भीरकोट जेसीज द्धारा भीरकोट नगरपालिका भित्र हरेक ठाउ ठाउमा सचेतनाको पोस्टर बनाएर राखने काम सम्पन्न गरियो ।

JCI News Archive