पालुङ जेसीजले " तपाईकाे मास्क खाेइ?" अभियान सञ्चालन गर्याे ।

2020-08-17

  पालुङ जेसीजले थाहा नगरपालिकाकाे समन्वयमा "तापईकाे
मास्क खाेई ?" अभियान सुरू गर्दै अाज थाहा नगरकाे भिड हुने नगरपालिकाकाे कार्यालय, सरकारी कार्यालयहरू, वैंक, वडा कार्यालयहरू, विद्युत प्राधिकरण , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , इलाका प्रहरी कार्यालय तथा धेरै भिड हुने खाद्यान्न पसलहरूमा सुचना मुलक पम्पलेटीङ कार्य गरेकाे छ ।

JCI News Archive