तीजको लागी चोखो कपडा तथा नगत वितरण

2020-08-19

तुलसीपुर ८ र ९ मा बस्नु हुने केही टोलका आर्थिक अवस्थामा अत्यन्तै नाजुक भएका महिलाहरूलाई तीजको बेलामा एक सरो चोखो कपडा र पुजा सामग्री र एकछाक मिठो खाने गरी नगद रु ५०० प्रदान गरीएको छ! विशेष धन्यवाद सुबास भट्टराइ हाल अमेरीका र उत्तम श्रेष्ठ उत्तम वस्त्रालय

JCI News Archive